T TOM

ABOUT US

T Tom, kompanija sa bazom u Bosni i Hercegovini i Briselu, ima ambiciju i potencijal da postane najveća kompanija koja veže regiju zapadnog Balkana sa ostatkom Europske Unije. Svjesni konstantnog mijenjanja trendova u ekonomom i tehnološkom okruženju, nas zadatak jeste da napravimo pozitivno okruženje za uspješan razvoj regije zapadnog Balkana, te da pomognemo ovoj regiji u ostvarivanju svog punog potencijala. Danas T tom Bazira svoj rad na četiri glavna sektora koja su: Energetski sektor, Drvni sektor, Reciklaža i okoliš, te plastika. Mi ostajemo potpuno predani da zadobijemo povjerenje i pouzdanost kod naših partnera.

TTOM